Thanh lý đèn sân khấu

Tất cả các quán bar, vũ trường, nhà hát, quán cafe, karaoke,...có nhu cầu thanh lý đèn sân khấu xin hãy điện thoại liên hệ đến cửa hàng, chúng tôi sẽ lên kế hoạch trong thời gian sớm nhất, để hoàn tất công việc thanh lý theo yêu cầu của quý khách. Chúng tôi sẽ thanh toán tiền huê hồng rất cao cho người giới thiệu khi công việc thanh lý đèn sân khấu hoàn tất